Hallington

 


                                                                

Aktiviteter  her

                                                                

retur til Tu_former
Hallington


Hullets par ganges med 2, og antal brugte slag fratrækkes.


Resultatet er de opnåede point på hullet.


Hvis der bruges flere slag end 2 x par, fås 0 point.


Eks.: Spilles et par 5hul i 7 slag, opnår man (2*5=) 10 - 7 = 3 point.

Spilles derimod et par 4hul i 3 slag, opnår man (2*4=) 8 - 3 = 5 point.


Forskellen i handicap udlignes ved at man til slut, efter at have sammentalt de opnåede point, tillægger hver enkelt spillers antal tildelte slag.


Spilleresultatet bliver det opnåede antal point + antal tildelte slag.


Husk: Ikke samle op før du har brugt


6 slag på par 3 hul - 8 slag på par 4 hul - 10 slag på par 5 hul.


Lige resultat: Lodtrækning.