Scramble dropout

 

Aktiviteter  herTurneringsbetingelser - Scramble dropout:                


18 huller.xxx

Tee 49 or alle.

Holdspil.

Slagspil.

Holdet består af 4 spillere, som hver spiller sin bold.


Når alle spillere har drivet ud fra tee-stedet, vurderer holdet hvilken bold de vil spille videre fra.


Bolden markeres og de 3 spillere, hvis bold IKKE er blevet valgt, spiller videre inden for 15 cm af markeringen.


Denne fremgangsmåde benyttes, til bolden er i hul.


En spillers drive må max. benyttes 6 gange og minimum 4 gange.  


Hvis et hold undtagelsesvis består af 3 spillere, anvendes drop-out reglen ikke og en spillers drive må maksimalt benyttes 7 gange.


Alle spiller fra Tee 49.


Spilleren med laveste handicap er kaptajn for holdet og ansvarlig for notering af holdets

score, samt overholdelse af retningslinierne for spillet.


Iøvrigt spilles helt efter reglerne. Der må således gives råd og vejledning også om f.ex.

spillelinien, men ingen må stå i spillelinien, medens slaget slås.


Vinder er holdet, der anvender færrest slag.


Lige resultat: Lodtrækning.


 

retur til Tu_former